09.12.18

No Museo Oteiza Museoa Combinación binaria de dúas lonxitudes no espazo (Detalle). Aceiro. 1957.
Na parte superior, foco; ao fondo, lucernario.