09.12.18

No Museo Oteiza Museoa Combinación binaria de dúas lonxitudes no espazo (Detalle). Aceiro. 1957.
Na parte superior, foco; ao fondo, lucernario.

19.11.18

No Museo Oteiza Museoa:
Estela funeraria para o fundador da nova Basílica inacabada de Aránzazu, Padre Lete. Aceiro. 1957